HN: 0986.552.788 HCM: 0962.426.068

Chính sách vận chuyển

Chính Sách Giao Hàng

- Khách hàng standee, cờ quảng cáo, POSM: Giao hàng miễn phí với đến hàng trên 2 triệu trong vòng bán kính 15km (kể từ kho hàng)

- Khách hàng hàng tấm (tấm formex, mica, gỗ nhựa): Giao hàng miễn phí với đến hàng trên 20triệu trong vòng bán kính 15km (kể từ kho hàng)

- Khách hàng mua máy: Thỏa thuận