HN: 0986.552.788 HCM: 0962.426.068

Mascot Bơm Hơi

Mã sản phẩm: MA5561   |   Tình trạng: Còn trong kho
         
Liên hệ

Mô tả:
Mascot bơm hơi là một dạng tương tự của người hơi, hay rối hơi quảng cáo. Thau thì mô tả hình con người thì mascot lại thể hiện các hình ảnh con vật, linh vật ngỗ nghĩnh để thu hút sự chú ý của mọi người. Mascot loại bơm hơi có nhiều kích thước khác nhau từ lớn tới nhỏ. Và thường được sử dụng trong các chương trình hợi trợ, triển lặm kiện giới thiệu sản phẩm,...

Mascot bơm hơi là một dạng tương tự của người hơi, hay rối hơi quảng cáo. Thau thì mô tả hình con người thì mascot lại thể hiện các hình ảnh con vật, linh vật ngỗ nghĩnh để thu hút sự chú ý của mọi người. Mascot loại bơm hơi có nhiều kích thước khác nhau từ lớn tới nhỏ. Và thường được sử dụng trong các chương trình hợi trợ, triển lặm kiện giới thiệu sản phẩm,...

 

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.